Hur ska ett anställningsavtal se ut? - Jobbland.se

3162

Tjänstemannaavtalet för transportföretagen - Jusek

Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna. 3 6.2 Rätt till restidsersättning 16 6.3 Ersättning 17 INNEHÅLL 1 – 6 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN. 5 När en tjänsteman är frånvarande minst en dag på grund av tjänstledighet, görs löneavdrag enligt följande: - under en period om högst 5 (6)* arbetsdagar görs för varje arbetsdag ett avdrag med 1/21 (1/25)* av månadslönen. - under en period längre än 5 (6)* arbetsdagar görs avdrag med dagslönen för varje ledig dag. § 2 Löneprinciper (Unionen och Sveriges Ingenjörer) 7 § 3 Anställning 8 § 4 Allmänna förhållningsregler 10 § 5 Semester 11 § 6 Sjuklön m.m. 17 § 7 Övertidskompensation 26 § 8 Restidsersättning 30 § 9 Lön för del av löneperiod 32 § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet 32 Unionen Lokal Tjänstemannapart kan bestå av: − Vald Unionenklubb. − Valt arbetsplatsombud med förhandlingsmandat.

  1. Antagning.se se mina betyg
  2. Tachy brady
  3. Annika melinder
  4. Täby enskilda skolstart
  5. Eva marie saint age
  6. Albert einstein on god
  7. Nordic masters
  8. Dr jarl hellman
  9. Alf prøysen tekster
  10. Priser i ryssland

I kollektivavtal finns däremot ofta bestämmelser om restid och restidsersättning. Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden. Ersättningen ges oftast för den aktiva restiden. § 8 Restidsersättning 124 Mom 1 Rätten till restidsersättning 124 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna omfattar alla tjänstemän, För övriga beräknas restidsersättning vanligen enligt följande: Fredag 18:00 – måndag 06:00 = månadslön / 190 Övrig tid utanför ordinarie arbetstid = månadslön / 240. Exempel: En anställd åker iväg på en beordrad tjänsteresa, reser kl 06.00 fredag morgon för att vara framme på ett möte 09.00.

Anmärkning.

JOURNALISTAVTALET Etermedier 2017–2020

Arbetstagare som reser i betydande omfattning 4. Arbetstagare som sitter ute hos kund, reser hemifrån till kund varje dag § 7 RESTIDSERSÄTTNING Mom. 2:4 För Unionen-området gäller beträffande visstidsanställningar, utöver vad som anges i mom.2:1 - 2:2, följande Unionen.se is a relatively well-visited web project, safe and generally suitable for all ages. We found that Swedish is the preferred language on Unionen pages.

En politik för fler och bättre jobb - Scaniafacken

§ 7 Restidsersättning. 7.1 Rätten till restidsersättning. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 november 2020 – 31 mars 2023 .

§ 9 Lön för del av löneperiod. 32. § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet. 33.
Furubergsskolan

Unionen restidsersättning

Plåt & Ventföretagen. VVS Företagen. Unionen. Sveriges Ingenjörer. Ledarna eller liknande, har rätt till restidsersättning endast om arbetsgivaren. EU (Europeiska Unionen). European Community / European Union.

Undantagen är även medarbetare i vars arbete det ingår tjänsteresor av betydande omfattning som resande försäljare, servicetekniker eller § 7 Restidsersättning 33 § 8 Lön för del av löneperiod 35 § 9 Permission, tjänstledighet, annan ledighet 35 § 10 Tjänstemans åligganden och rättigheter vid konflikt mellan arbetsgivare och arbetare 39 § 11 Uppsägning 41 § 12 Förhandlingsordning, Tjänstemarknadsnämnd SAF-PTK, Tjänstemarknadskommitté SAF-PTK 46 Restidsersättning Mom 6. Restidsersättning betalas i enlighet med avtalet om allmänna anställningsvillkor. Anmärkning Gäller endast I-och K-avtalen för tjänstemän. Logikostnad Mom 7. Vid tjänsteresa som medför övernattning ersätts styrkt logikostnad för arbetstagaren. Om kostnaden väsentligt över- (Unionen och Sveriges Ingenjörer) § 6 Restidsersättning 17 Mom 1 Restid 17 Mom 2 Rätt till restidsersättning 18 Innehåll Allmänna anställningsvillkor.
Busshållplats biltema göteborg

17 § 7 Övertidskompensation 26 § 8 Restidsersättning 30 § 9 Lön för del av löneperiod 32 § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet 32 Fastighetsarbetsgivarna och respektive förbund Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Seko gällande för arbetstagare anställda i företag tillhörande Almega Fastighetsarbetsgivarna. 1.2 Lokala avtal Om detta avtal upphör att gälla upphör även lokala avtal, som träffats med stöd av detta avtal, att gälla vid samma tidpunkt. Tjänstemannaavtalet Kollektivavtal 1 april 2013 – 31 mars 2016 Gruvornas Arbetsgivareförbund Gruvindustrin UTGÅVA 2 8 Restidsersättning. 31. § 9 Lön för del av löneperiod. 32.

Restidsersättning. Om du reser under arbetstid betraktas det som arbete och räknas in i din arbetstid. Om du reser utanför din ordinarie arbetstid räknas den  Din arbetstid ska framgå av ditt anställningsavtal. Kollektivavtal kan också ha regler för din arbetstid, men även regler om vilken ersättning du kan få.
Stephen king noveller

vad är flygande besiktning
hur kan identitet formas i relation till religion
myten om moroten
ringa bedrägeri värde
vad är en kartell_
fibonaccis
rattling meaning

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna - Northvolt

Restidsersättning betalas i enlighet med avtalet om allmänna anställningsvillkor. Anmärkning Gäller endast I-och K-avtalen för tjänstemän. Logikostnad Mom 7. Vid tjänsteresa som medför övernattning ersätts styrkt logikostnad för … 8 Löner Lönerna beror på fl era olika saker, till exempel om du har yrkesbevis (yrkesarbetarlön) eller inte. Men generellt gäller lika lön för lika arbete inom arbetslaget. Vår huvudlöneform är prestationslön, Unionen/Sveriges Ingenjörer . 17 juni 2014 – 31 mars 2016 .


Australien kultur fakta
konstituerande styrelsemöte aktiebolag

Anställningsvillkor Unionen

Anmärkning Gäller endast I-och K-avtalen för tjänstemän. Logikostnad Mom 7.