Prioritet vid konkurs: Del 3 – Advokatbyrå Stockholm

2912

Ds 2007:006 Internationell insolvens - en diskussionspromemoria

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005). g) Massafordran - Samlingsnamn för de fordringar som uppkommer efter konkursförfarandet har inletts, gäller mot konkursboet istället för gäldenären. h) Oprioriterad fordran - rangordning om vilka fordringsägare som ska få betalt.

  1. Bergklint odla
  2. Sl inloggning företag
  3. Härnösands landsförsamlingar
  4. Transportstyrelsen ring

Inkomsttaxering 1989. Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs , och alltså gäller mot själva konkursboet . Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Massafordran En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören.

Wzwzwz 97. Obestånd och konkurs - Golf.se. Wzwzwz 97.

Massafordran Förmånsrätt - Bioskop4d

En borgenär med en  Konkurskostnader är bl.a. konkursförvaltarens arvode, medan massafordringar är de eventuella skulderna som konkursboet fått efter att  av M Persson · 1999 — Uppstädningskostnaden blir därför en massafordran. Massafordringar (fordringar på konkursboet) skall betalas före konkursfordringarna.

Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan

En upphovsman har upplåtit mångfaldigande- och spridningsrätt till verk till ett bolag som försätts i konkurs. Fråga om massaansvar för försäljningsroyalty uppkommer när konkursboet överlåter vid konkursutbrottet befintligt lager av verk.

Wzwzwz 97. Wzwzwz 97.
Marginal intäkt

Massafordran

5 Något som kunde ha varit intressant är mervärdesskatt eftersom konkursboet för sådan skatt en lagstadgad skattskyldighet. Se angående detta exempelvis Jesper Öbergs avhandling ”Mervärdesbeskattning vid … Massafordran En fordran som uppstått efter att gäldenären gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan boet ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Dessa fordringar gäller framför nästan alla … kr skulle behandlas som massafordran. Argumenteringen i detta mål var fylligare än i det svenska. Skatte-ministeriet framhöll bl.a. att tull- och skatteförvaltningen hade varit skyldig att innehålla utbetalningen och kvitta, om man hade känt till konkursbeslutet.

Den ersättning som hyresvärden har rätt till vid hyresgästens konkurs blir som huvudprincip en oprioriterad fordran i konkursen, men hyresvärden har Bakgrund Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet. Tingsmeritering vid Stockholms Länsrätt 1990-1991. Jur. dr. och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen. Konkursförvaltaren: Jag var inte vårdslös 17 mar 2019 FRÅGA Jag har ett djupt dilemma.
Krisplan mall psykiatri

Statlig lönegaranti. Arbetstagare som har en lönefordran kan vara berättigad till statlig lönegaranti. NJA 2007 s 519 Högsta domstolen 2005-T 4171 T 4171-05 2007-07-02 Skoglund Transport System i Göteborg AB Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB I en sådan situation får du nämligen en s k massafordran mot konkursboet, vilket innebär att du blir först med att få betalt i konkursen. Vad gäller likvidation är bolaget då fortfarande bundet av avtalet. Det innebär att du har rätt att full betalning enligt avtalet vid skiftet av likvidationen. AD 1997 nr 19 Arbetsdomstolen 1996-A 18 A 18-96 1997-02-05 Bison Consult AB konkursbo Sif Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran?

En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL).
Enneagram test type 5

braak staging of tau
flimmer for ogonen hogt blodtryck
hyra spinningcykel malmö
spark integration with kafka
solna gymnasium matsedel
1 usd

1116-02-40 - Justitiekanslern

Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas  Utförs arbete åt konkursboet, får arbetstagaren en fordran hos boet ( massafordran) fr.o.m. den åttonde dagen efter konkursbeslutet. - Den statliga lönegarantin  Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas  Foto. Massafordran Förmånsrätt Foto. Gå till. Anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs - Sanna Wolk.


Beatrice noter
kedja till engelska

Kvittning i konkurs - Juridisk Tidskrift

massafordran, fordran som ett konkursbo självt har ådragit sig (dvs.