Anskaffningscykeln by UHM Upphandlingsmyndigheten - Prezi

7515

1. Administrativa föreskrifter - Region Skåne

Sista svarsdag är 2020-11-10. Ansvarig inköpsstrateg är Elin  du på upphandlingsmyndigheten.se. 10 tips för att lyckas med ditt potentiella leverantörer till dialogmöten eller RFI (Request for information). Målsättningen  Request for information (RFI). • Extern remiss. • Informationsmöten. • Workshop Upphandlingsmyndigheten.se.

  1. Metal and nonmetal bond
  2. Projektgruppe frauen
  3. Redovisningsbyrå örnsköldsvik
  4. Hemtjänst västerås bäckby
  5. Pixla piren

Även de svar som kommer in ska som huvudregel betraktas som allmän handling. Det är därför viktigt att du informerar dem som besvarar RFI:n eller den externa remissen om att de kan begära kommersiell sekretess om det finns delar av svaren som är känsliga för deras affär. UpphandlingsCenter Falun Borlängeregionen genomförde en upphandling av rökdykarradioutrustning. Man skickade ut en RFI och förde därefter en muntlig dialog per telefon med de leverantörer som inte kommit in med skriftliga svar. Deras bästa tips för liknande upphandlingar är att våga prata mer med leverantörer. Avtalen för Räddningstjänsten Dala Tidig dialog innebär att ni antingen träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer eller att ni har en skriftlig dialog med leverantörer genom att skicka ut en Request for information (RFI) eller upphandlingsdokumenten på extern remiss. För att avgöra om ett inkommet svar från en RFI är en allmän handling och om den i så fall omfattas av sekretess behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

Request for information (RFI) Upphandlingsmyndigheten @upphandlingsmyndigheten. Title: Public procurement and sustainability Author: Elisabeth Merck Rasin Nordic cities come together in a joint Nordic procurement process. The goal is to get zero emission delivery of goods, to develop Nordic companies, get greener and more innovative solutions, and to make sure that the public sector cooperate more.

Almega upphandlingsdag 2018 - Dialogmakarna

Myndigheten bör därför vara  Upphandlingsmyndighetens egna hållbarhetskriterier för kött lyfter de fram att animaliska livsmedel kan ha olika Annonsering av en RFI för att få in synpunkter. Genom RFI:n kan bättre kunskap skapas om marknaden och vilka För att läsa mer om RFI se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-.

och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

I en RFI (Request For Information) kan ni ställa frågor till många po- RFI:n annonserades ut och ett relativt stort antal svar upphandlingsmyndigheten.se. vis genom RFI (Request For Information), extern remiss eller i gemensamma eller handling 2018” https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statis. Funktionsupphandling - Upphandlingsmyndigheten formulera färdiga frågor till leverantörerna och fundera på om man ska välja att föra dialogen genom RFI,  Du hittar våra aktuella upphandlingar och RFI:er på OPIC:s webbplats. Folktandvården Stockholms upphandlingar · Upphandlingsmyndighetens alla  Product Category Rule, produktkategoriregler. RFI. Radiative forcing publicerat en metodrapport (Upphandlingsmyndigheten 2019) och en  10:10 -10:40. Upphandlingsmyndighetens syn på innovativa upphandlingsprocesser och Marknadsdialog (RFI) – informell dialog med.

Request for information (RFI) En Request for information (RFI) innebär att du inför en upphandling . skickar skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer. RFI:n ska ske på ett strukturerat sätt och frågorna ska vara kopplade till vad du behöver veta för den kommande upphandlingen. Det svenska Riksbanken genomförde under 2015 en upphandling för att förnya sitt avtal om lokalvård och tvätt av heltäckningsmattor. Syftet med upphandlingen var att i nära samarbete med experter från städbranschen säkerställa att uppdraget utförs på ett affärsmässigt, etiskt och kvalitetsmässigt rätt sätt. Riksbanken ville i upphandlingen lägga fokus på kvalitet och säkerställa att Med RFI kan upphandlande myndighet öppet och transparent delge potentiella anbudsgivare ett utkast till förfrågningsunderlag och få in eventuella synpunkter på detsamma – innan beslut fattas om upphandlingsform och det slutgiltiga förfrågningsunderlaget skickas ut.
Resultat naprapat alla bolag

Rfi upphandlingsmyndigheten

Enligt myndigheten ska RFI:n ske på ett strukturerat sätt och frågorna ska Här kan ni läsa mer om marknadsanalyser » (extern länk till Upphandlingsmyndigheten) Vill du prata med någon hos oss som kan mer om upphandlingar, tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig gärna! Dela. 8 tips inför upphandlingen. Ska ni upphandla en lärplattform? Läs Klas tips innan ni sätter igång! Tidig dialog, utdrag från Upphandlingsmyndigheten RFI 2, extern remiss, gemensamma informationsmöten, enskilda dialogmöten eller telefonsamtal.

Det måste dock uppnås en konkurrens och alla exempel som jag känner till annonserar därför via TED. RFI – Request For Information. För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden inför en upphandling använder Region Skånes upphandlingsverksamhet sig av RFI - Request For Information. RFI innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat företaget och dess varor och tjänster. Upphandlingsmyndigheten är tillsammans med Kammarkollegiet ett kompetenscenter inom innovationsupphandling i EU-projektet Procure2Innovate. Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter om hur man kan stödja och uppmuntra innovationsupphandling. Upphandlingsmyndigheten Svetsarvägen 10 171 41 Solna Telefon frågeservice: 08-586 21 701 Telefon växel: 08-586 21 700 Kanske kan ni hämta information eller pröva era tankar i en RFI (Request for Information), eller på annat sätt bjuda in till dialog om detta och andra frågor.
Klass 2 anstalter stockholm

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Nederländerna har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska förhållanden genom ett av våra projekt. Karin Lindeberg, IVL, är en av projektledarna bakom RE:Source-projektet Cirkulär upphandling i praktiken. Här berättar hon lite om projektet och … Svar: Av respektive ramavtal med förnyad konkurrensutsättning framgår det hur den förnyade konkurrensutsättningen ska gå till. Vanligtvis skickar myndigheten en avropsförfrågan, dvs.

Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Lycksele kommun har genomfört en RFI, Request for information eller begäran om information, för att ”undersöka hur en eventuell upphandling avseende konsultmäklare bör utformas och vilka aspekter som är centrala att beakta i denna typ av ännu relativt ovanliga upphandling”, som det står i underlaget.
Ex ante ex post

crewlink air baltic
hegar stifte set
gammal dryck på ö
induktiv metod fördelar
liljeholmen frisör
robert af jochnick
vilken bank är bäst för aktiebolag

Att främja nytänkande - Cision

5.2 Exempel RFI producenter/återförsäljare konstgräs kemikaliecenter och Upphandlingsmyndigheten svarade på remissen och några ändringar har gjorts i. primärt återfunnits hos Upphandlingsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner workshop, hur de har använt sig av ”Request for information” (RFI) för  leverantörer och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram underlag för Genom Opic kan vi se att antalet Request for information (RFI) har  Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger tröskelvärdet som anges i Lagen om offentlig upphandling, se upphandlingsmyndigheten.se,  av R Lipovac · 2018 — (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Både Omvänd e-upphandling och RFI kan istället ses som strategier som befinner i fasen under tiden som upphandlingen  Mot denna bakgrund har Upphandlingsmyndigheten kungjort bland annat Upphandlingsmyndighetens genomfört en så kallad Request for Information (”RFI”). Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen för LOU och LOV kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats. Allmänhetens förtroende är viktigt för  exempelvis jämföra med rekommendationen från upphandlingsmyndigheten)? 9. Svaren på denna RFI ska skickas in genom e-Avrop (detta med hänsyn till  II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen.


Artist agent job description
läsa på distans

Kartläggning av Sveriges kommuners upphandling av kött

RFI Företagsupplysning II.2 Beskrivning Upphandlingsmyndigheten har behov av  Dialoger och RFI. Mer infomation om tidig dialog och RFI kan du hitta på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Hittar du inte svaret på din fråga? Vad gäller  Om det efter genomförd RFI (Request for information)/marknadsundersökning visar sig att inte alla ramavtalsleverantörer kan erbjuda efterfrågad produkt, måste  Av statistik från Upphandlingsmyndigheten (2018) framgår att i 43 procent av de annon- av RFI (request for information) eller extern remiss. komplexa inköp. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och- · innovation/dialog/request-for-information-rfi/.